Videomateriāli

 • Aktualitātes reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sagatavošanā

 • Kas ir nodokļu kontrole un kā vienošanās līgums ar VID samazina maksājumus - 

 • Importa muitas deklarācijas aizpildīšana jaunā sistēmā

 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajiem -  


 • Saimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un izdevumu atskaitīšana -  

 • Aktuālie jautājumi UIN piemērošanā -  
 • Nerezidentu ienākumi un attālinātais darbs - 

 • Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā saimnieciskās darbības veicējiem


 • Kā ziņot par aizdomīgiem darījumiem goAML sestēmā - Valsts ieņēmumu dienests - 2022. gads 
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts jeb kā maksāt nodokli vienkāršāk - Valsts ieņēmumu dienests - 2022. gads
 • Grāmatvedības e-dokumentu aprite - Valsts ieņēmumu dienests - 2022. gads               

 • Sankcijas krievijai un baltkrievijai – visiem obligāti veicama klientu un piegādātāju izpēte - Jauns Likums - 2022. gads   
 • Valsts amatpersonu deklarācijas - Valsts ieņēmumu dienests - 2022. gads                      
 • Depozīta sistēma iepakojumam: nodokļi un grāmatvedība - Valsts ieņēmumu dienests - 2022. gads
 • Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Kā turpināt saimniecisko darbību pēc patentmaksas režīma beigām - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Elektromobiļi uzņēmumā – elektroenerģijas uzskaite un dokumentācija - Elektrum - 2021. gads
 • Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads       
 • Algu subsīdijas | Seminārs pašnodarbinātajiem, autoriem un patentmaksātājiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Algu subsīdijas | Seminārs darba devējiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Nodokļi un kriptovalūta Latvijā - Sorainen - 2021. gads                                                            
 • PVN un grāmatvedības piemērošana preču mazumtirdzniecībai interneta vidē - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • PVN un grāmatvedības piemērošana ēdienu piegādēm, izmantojot mobilās lietotnes pakalpojumu - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Attaisnojuma dokumenti un darījumu atspoguļošana mājas pārvaldnieku grāmatvedībā - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Jauns grāmatvedības likums: kas mainīsies - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • PVN deklarācijas aizpildīšana vienas pieturas aģentūras režīmā OSS (one stop shop) - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Kā atmuitot sūtījumu: izmaiņas no 01.07.2021. - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Kā kļūt un būt par pašnodarbināto - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads                   
 • PVN piemērošana e-komercijas darījumiem no 01.07.2021 - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Gada ienākumu deklarācija elektroniski: kā atgūt pārmaksātos nodokļus - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem | Nodokļu izmaiņas 2021 - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Seminārs grāmatvežiem | Kā turpmāk strādāt ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Seminārs darba devējiem | Algas nodokļu aprēķins 2021. gadā - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Seminārs darba devējiem | Algas nodokļu aprēķins 2021. gadā - Valsts ieņēmumu dienests - 2021. gads
 • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai | Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem  - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • VID par Brexit: kas mainīsies, vedot vai sūtot preces uz Latviju - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • VID par Brexit: kā sagatavoties darījumiem ar Apvienoto Karalisti - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļu likumā”-  Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Par vienoto nodokļu kontu - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads                                           
 • Par komandējumu un darba braucienu normatīvo regulējumu - LTRK - 2020. gads
 • Grāmatvedības darba organizēšana - Labklājības ministrija - 2020. gads                           
 • Darbinieku nosūtīšana - LIAA - 2020. gads                                                                                     
 • Nodokļu politikas evolūcija - LTRK - 2020. gads                                                                            
 • Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads                                                                                                         
 • NILLTPFN likuma subjekta IKS galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Darījumu ķēde un PVN - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads                                                                                          
 • Par preču piegādēm uz noliktavu (call – off stock) - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības saimnieciskās darbības veicējiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • UIN deklarācijas aizpildīšana - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads                   
 • Skaidras naudas deklarēšanas nosacījumi - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads       
 • PVN piemērošana ienākumiem no telpu izīrēšanas vai iznomāšanas - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Personas reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Īpašā PVN režīma piemērošana lietotiem automobiļiem - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Aktuālie jautājumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads
 • Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi - Valsts ieņēmumu dienests - 2020. gads        
 • Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā -  Valsts ieņēmumu dienests - 2019. gads                                                                                                                             
 • Grozījumi pievienotās vērtības nodokļu jomā - Valsts ieņēmumu dienests - 2019. gads
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija 2018.gadā - Valsts ieņēmumu dienests - 2018. gads
 • Grozījumi PVN likumā - Valsts ieņēmumu dienests - 2018. gads                                             
 • Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis - Valsts ieņēmumu dienests - 2018. gads          
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības - Valsts ieņēmumu dienests - 2017. gads