Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. PVN standartlikme Latvijā ir 21 procents, taču atsevišķām preču un pakalpojumu grupām ir noteikta arī samazinātā PVN likme.

Pirms nodokļa maksātājs uzsāk veikt ar PVN apliekamus darījumus vai saņemt ar PVN apliekamus pakalpojumus iekšzemē, par kuriem tam jāmaksā PVN kā šo pakalpojumu saņēmējam, nodokļa maksātājs reģistrējas VID reģistrā.


PVN maksā:

 1. Iekšzemes nodokļa maksātājs:
  • reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
  • nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot PVN likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā.
 2. Citas dalībvalsts nodokļa maksātājs:
  • citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nodokļa maksāšanas vajadzībām ir reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
  • citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nav reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā un kura juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese ir citā dalībvalstī.
 3. Trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājs:
  • trešo valstu vai trešo teritoriju reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;
  • trešo valstu vai trešo teritoriju nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram nav piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķir valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;
 4. Fiskālais pārstāvis.
 5. PVN grupa.

PVN objekti:

 1. Preču piegāde par atlīdzību.
 2. Pakalpojumu sniegšana par atlīdzību.
 3. Preču imports.
 4. Preču eksports.
 5. Preču iegāde Eiropas Savienības (ES) teritorijā, arī nodokļa maksātāja preču pārvietošana no citas ES dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē.
 6. Preču piegāde ES teritorijā, arī nodokļa maksātāja preču pārvietošana no iekšzemes uz citu ES dalībvalsti šī nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā ES dalībvalstī.
 7. Nereģistrēta nodokļa maksātāja vai personas, kas nav nodokļa maksātājs, veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde ES teritorijā.
 8. Neregulāri veiktas jaunu transportlīdzekļu piegādes uz citu ES dalībvalsti.
 9. Pakalpojumu saņemšana (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 88. un 89.pants).

PVN piemērošana

Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikta gan vispārīgā, gan PVN “reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība darījumiem, kas veikti starp reģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē.

Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā:

 1. Preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izraksta preču vai pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda:
  • piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību;
  • PVN likmi 21% apmērā aprēķināto PVN summu;
  • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību un aprēķināto PVN summu kā valsts budžetā maksājamo PVN.
 2. Preču (pakalpojumu) saņēmējs:
  • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto atlīdzību un PVN summu;
  • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) ir paredzētas preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli. ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) nav paredzētas preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā neatskaitāmo priekšnodokli.

* Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējs var būt arī ar PVN neapliekamā persona, kurai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli.

PVN “reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība

PVN “reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktām preču vai pakalpojumu kategorijām, ja preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) un preču (pakalpojumu) saņēmējs ir reģistrēti PVN maksātāji un darījums veikts iekšzemē

PVN “reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība:

 • kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pants) – kopš 1999.gada 1.jūlija;
 • metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.pants) – kopš 2011.gada 1.oktobra;
 • būvniecības pakalpojumiem (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants) – kopš 2012.gada 1.janvāra;
 • mobilo telefonu, klēpjdatoru, planšetdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants) – kopš 2016.gada 1.aprīļa;
 • graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.2 pants) – kopš 2016.gada 1.jūlija;
 • neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.3 pants) – kopš 2017.gada 1.janvāra.
 • melno un krāsaino metālu pusfabrikātu (metālizstrādājumu) piegādei (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4 pants) ‒ kopš 2018.gada 1.janvāra;
 • spēļu konsoļu piegādēm (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants) – kopš 2018.gada 1.janvāra.

PVN ir arī īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos – par veikto preču importu muitas deklarācijā aprēķinātās valsts budžetā maksājamās nodokļa summas samaksas atlikšana līdz tās norādīšanai atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, skatīt šeit.


Pievienotās vērtības nodokļa likmes

Likme 21%. Nodokļa bāze- 1. preču piegāde un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību; 2. pakalpojumu sniegšana un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību; 3. preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību; 4. preču imports; 5. pakalpojumu saņemšana iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu maksātājiem, trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļu maksātājiem; 6. jebkuras personas veikta jaunu transportlīdzekļu iegāde Eiropas Savienības teritorijā.  Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens  ceturksnis: reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.


Likme 12%. Nodokļa bāze - 1. medikamenti un medicīniskas ierīces atbilstoši PVN likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam; 2. zīdaiņiem paredzētie specializētie pārtikas produkti; 3. pasažieru un to bagāžas regulāro pārvadājumu pakalpojumi iekšzemē; 4. izmitināšanas pakalpojumi tūristu mītnēs; 5. koksnes kurināmā piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā; 6.siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā; 7. PVN likuma 42.pantā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā. Plašāka informācija PVN likuma 42.pantā.  Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim. Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens ceturksnis: reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

Likme  5%.  Nodokļa bāze - 1. svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti); 2. PVN likuma 42.panta 16.daļā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā; 3. grāmatas, brošūras, bukleti un tamlīdzīgi iespieddarbi; 4. laikraksti, žurnāli un citi periodiskie izdevumi, informācijas aģentūru paziņojumi, kas paredzēti publiskai izplatīšanai, kā arī publikācijas interneta vietnē. Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim. Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā.

Viens ceturksnis: reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

Likme 0%.  Nodokļa bāze - 1. preču eksports un  to preču piegādes, kas nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja preču piegādes tiek veiktas  muitas noliktavās un brīvajās zonās; 2. preču piegāde, ja prece ir nosūtīta fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai; 3. preču piegāde ES teritorijā, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs un preces tiek piegādātas uz citu dalībvalsti; 4. jauna transportlīdzekļa piegāde citas dalībvalsts jebkurai personai; 5. fiskālā pārstāvja veiktai preču iegādei ES, ja tās paredzētas eksportēt; 6. preču imports atbilstoši PVN likuma 45.pantā noteiktajam; 7. pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, un kas: tieši saistīti ar preču eksportu, importu, tranzīta pārvadājumiem, kā arī pakalpojumi brīvajās zonās un muitas noliktavās, kas saistīti ar precēm, kas nav laistas brīvā apgrozībā un starptautiskie pasažieru pārvadājumi; 8. kuģu un gaisakuģu degvielas uzpilde un apgādei paredzēto preču piegāde un pakalpojumu (kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme) sniegšana; 9. preču piegādes trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajām personām (kas nav nodokļa maksātājas), ja minētās personas izved iekšzemē iegādātās preces no ES teritorijas; 10. citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 43.– 50.pantu, ievērojot 51.panta noteiktos nosacījumus. 

Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim. Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens ceturksnis: 1. reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

Ar nodokli neapliekami pakalpojumi. 1. pasta pakalpojumi atbilstoši PVN likuma 52.panta pirmās daļas 1.punktam; 2. medicīnas pakalpojumi atbilstoši PVN likuma 52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktam; 3. zobārstniecības, zobu tehniķu un zobu higiēnistu sniegtie pakalpojumi; 4. sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumi; 5. pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanās pakalpojumi; 6. skolēnu pārvadājumu pakalpojuma daļa, ko finansē no pašvaldību budžetiem un ko veic licencēti pārvadātāji; 7. bezdarbnieku profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanas pakalpojumi; 8. valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumi; 9. teātra un cirka izrādes, koncerti, valsts atzītu muzeju un izstāžu apmeklējumi (ja tiek ievēroti PVN likuma 52.panta otrajā daļā minētie nosacījumi); 10. autora saņemtā atlīdzība par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemtā atlīdzība par blakustiesību objektu un tā izmantošan; 11. apdrošināšanas pakalpojumi; 12. atsevišķi finanšu darījumi; 13. iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi par  dzīvojamo telpu īri; 14. azartspēles, izlozes un loterijas; 15. pakalpojumus, kurus neatkarīgā personu grupa sniedz šīs grupas dalībniekiem, ja tiek izpildīti PVN likuma 52.1 panta nosacījumi; 16. piespiedu zemes noma; 17. citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 52. – 54.pantu. Atbrīvojumi ir piemērojami, ņemot vērā PVN likuma 52.– 54.pantā noteiktos nosacījumus. Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim. Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens ceturksnis: 1. reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

Ar nodokli neapliekamās preces. 1. pasta apmaksas zīmes, ko laiž apgrozībā un piegādā saskaņā ar Pasta likumu; 2. cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu (tai skaitā asins plazmas un asins šūnu) piegāde; 3. preču piegādes un pakalpojumu sniegšana bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības mērķiem, ko veic sabiedriskā labuma organizācijas; 4. lietota nekustamā īpašuma pārdošana, ja netiek piemērota PVN likuma 144.pantā noteiktā īpašā kārtība; 5. PVN likuma 52.panta pirmajā daļā minēto preču imports; 6. preču imports, ko veic PVN likuma 53.panta septītajā daļā noteiktās personas; 7. preču iegāde ES teritorijā, ja tām piemērojams atbrīvojums atbilstoši PVN likuma 54.pantam; 8. preču piegādes, par kuru iegādi vai izmantošanu reģistrēts nodokļa maksātājs nav atskaitījis priekšnodokli, jo tās tika paredzētas citiem mērķiem, nevis ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai (tai skaitā par luksusa precēm, precēm reģistrēta nodokļa maksātāja, tā personāla vai citu personu privātajām vajadzībām un izklaidei); 9. gāzes importu, kas transportēta, izmantojot dabasgāzes sistēmu vai tīklus; 10. preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli; 11. preču atpakaļievešanu iekšzemē pēc izvešanas uz laiku, ja to veic persona, kura preces eksportējusi; 12. preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (ja tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem); 13. tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā (ievērojot noteiktos daudzuma ierobežojumus)

Citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 52. – 54.pantu. Atbrīvojumi ir piemērojami, ņemot vērā PVN likuma 52.– 54.pantā noteiktos nosacījumus.  Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens ceturksnis: 1. reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

PVN nepiemēro: 1. darījumiem, kuri nav uzskatāmi par ar nodokli apliekamiem darījumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. – 7.pantu; 2. preču piegādēm, ja piegādes vieta nav iekšzeme, un pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta nav iekšzeme; 3. darījumiem PVN grupas ietvaros, ievērojot PVN likuma 11.pantā noteiktos nosacījumus. Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis - viens kalendāra mēnesis: 1. ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR; 2. ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa; 3. PVN grupai un fiskālajam pārstāvim. Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā. Viens ceturksnis: 1. reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Nodokļa taksācijas periods
 • viens kalendāra mēnesis, un šāds nodokļa taksācijas periods tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
 • viens kalendārais mēnesis, ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 40 000 euro vai, ja tiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
 • viens kalendārais ceturksnis - pārējos gadījumos, kad persona ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju un tās pielikumus un citu deklarācijai pievienojamo informāciju par taksācijas periodu 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Nodokļa deklarācija iesniedzama VID arī tajā gadījumā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas periodā nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

VID var pieprasīt, lai reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi taksācijas periodā. Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pārskatu par priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID līdz nākamā gada 1.maijam. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 117.panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokļa gada deklarāciju iesniedz arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir darbojies nepilnu gadu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam citā dalībvalstī, sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, iesniedz VID pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par katru kalendāra mēnesi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā termiņā.

Persona, kura ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Gadījumos, kad paziņojumu par nodokļa samaksu iesniedz tiesu izpildītājs par valsts budžetā iemaksājamo nodokli no mantas pārdošanas tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu.

Termiņš nodokļa iemaksai valsts budžetā

 1. Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, reģistrēts nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja Pievienotās vērtības nodokļa likuma 119.pantā nav noteikts citādi;
 2. Ja nereģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 40 000 euro, tas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā no tā kalendāra mēneša beigām, kad šī summa pārsniegta;
 3. Persona, kura ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
 4. Gadījumos, kad personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par nodokļa samaksu, nodokli valsts budžetā iemaksā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta desmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi;
 5. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš taksācijas periodā priekšnodokļa atskaitīšanai izmanto Pievienotās vērtības nodokļa likuma 98.panta otrajā un sestajā daļā noteikto priekšnodokļa aprēķināšanas kārtību, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa un valsts budžetā maksājamā nodokļa apmēru;
 6. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš nav iesniedzis nodokļa deklarāciju vai nav iesniedzis to Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktajā termiņā, netiek atbrīvots no nodokļa maksāšanas valsts budžetā;
 7. Nodokli, kas aprēķināts par reģistrēta nodokļa maksātāja mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā triju darbdienu laikā pēc šā likuma 118. panta vienpadsmitajā daļā noteiktā paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas;
 8. Nodokli par preču importu iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Nodokļa iemaksa valsts budžetā personām, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2, 140.3 vai 140.4  pantā noteiktajā īpašajā nodokļa režīmam

Pievienotās vērtības nodokli, kas pienākas citām dalībvalstīm, personas, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2, 140.3 vai 140.4  pantā noteiktajā īpašajā nodokļa režīmam iemaksā valsts budžetā Valsts kases kontā LV33TREL1060000300000.

Visiem Pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem deklarācijas un pārskati VID obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS. Valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas jāpārskaita uz vienoto nodokļu kontu.

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums). Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji.  Iesniegšanas termiņš - 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus (turpmāk – EDS). Nodokļa samaksas termiņš -  23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu (PVN 1) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums). Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji.  Iesniegšanas termiņš - 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.

Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums). Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji.  Iesniegšanas termiņš - 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID EDS.

Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 3) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums). Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Iesniegšanas termiņš - konstatējot kļūdu kādā iepriekš iesniegtā Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par attiecīgo mēnesi (PVN 2).

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums). Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Iesniegšanas termiņš - līdz nākamā gada 1.maijam.  Nodokļa samaksas termiņš - līdz nākamā gada 1.maijam.

Pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem (PVN 6) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums).  Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Iesniegšanas termiņš - 20 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, izmantojot VID EDS.

Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7) (MK 15.01.2013. not. Nr.40 Pielikums).  Nodokļa maksātājs - reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Iesniegšanas termiņš - „A” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad reģistrē nekustamo īpašumu; „C” sadaļu iesniedz kopā ar taksācijas perioda deklarāciju, kad nekustamo īpašumu izslēdz no reģistra; „B” sadaļu iesniedz kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu (PVN4).


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.