Elektroenerģijas nodoklis

Kārtību, kādā elektroenerģiju apliek ar nodokli Latvijas Republikā, nosaka Elektroenerģijas nodokļa likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi.

Ar elektroenerģijas nodokli (nodoklis) apliekama galalietotājam piegādātā elektroenerģija (t. sk. elektroenerģija, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, koģenerācijas stacijās), elektroenerģija, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai, un elektroenerģija, kas taksācijas periodā piegādāta pašu patēriņam (t. sk. administrācijas ēkām).

No nodokļa atbrīvota elektroenerģija, ko izmanto mājsaimniecības lietotāji, un elektroenerģija, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, lai tiešā veidā nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas procesu (atbrīvojums piemērojams ar 2023. gada 1. janvāri), kā arī elektroenerģija, ko izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, un citos Elektroenerģijas nodokļa likuma 6. pantā noteiktajos nodokļa atbrīvojumu un atvieglojuma gadījumos.

Nodoklis Latvijā ir ieviests atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas prasībām un tiek piemērots kopš 2007. gada 1. janvāra. Eiropas Savienība direktīvu pieņēma 2003. gadā, t. i., pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā panāca pārejas periodu direktīvas piemērošanai, tādējādi Latvijā direktīvu sāka piemērot ar 2007. gada 1. janvāri.

Elektroenerģijas nodokļa likmes

1,01 euro par megavatstundu. Nodokļa bāze - elektroenerģija, kas piegādāta pašu patēriņam (t. sk. administrācijas ēkām), elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam (t. sk. elektroenerģija, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, koģenerācijas stacijās), elektroenerģija, kas neatbilst Elektroenerģijas nodokļa likuma 2. panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem,eElektroenerģija, kas izmantota, piegādāta un iegādāta biržā. Taksācijas periods - viens kalendāra mēnesis.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Nodokļa deklarācija ir jāaizpilda un jāiesniedz arī par taksācijas periodu, kurā neveidojas ar nodokli apliekams objekts jeb taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir 0,00 euro.

Deklarāciju iesniedz katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Veidlapas un iesniegumi

Elektroenerģijas nodokļa deklarācijaPirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.