Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, kā arī likmes ir noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”.

Nodokļa maksātāji

 • komersanti;
 • ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā;
 • zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esošu, uz darba līguma pamata lietotu vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

 • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš ir reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas ir noteikti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.pantā.

Nodokli maksā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijā” vai ar bankas pārskaitījumu

Nodokli maksā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vai kredītiestādē, vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus:

 • pirms tehniskās apskates samaksā nodokli par mēnešiem līdz tehniskajai apskatei, ieskaitot to mēnesi, kad tiek veikta apskate;
 • par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, nodokli maksā par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā. Pārējo nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem nodokļa maksātājs maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates;
 • pirms likumā noteikto darbību veikšanas nodokli maksā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības;
 • ja nodokļa maksātājs reģistrā nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli, pamatojoties uz darba līgumu vai patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļa maksātājs, nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes

Komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrēts vai uz darba līguma pamata lietots, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapināts:

 1. vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 2. kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Nodokļa bāze. Maksā atbilstoši tā motora tilpumam, ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, šādā apmērā: 31 EUR mēnesī - līdz 2000 cm349 EUR mēnesī - no 2001 cm3 līdz 2500 cm366 EUR mēnesī – no 2501 cm3 līdz 3000 cm382 EUR mēnesī - virs 3000 cm3

Maksā par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators): 10,00 EUR mēnesī.

Maksā par pārējiem transportlīdzekļiem: 49 EUR mēnesī.

Taksācijas periods - viens kalendāra gads.


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par:

 • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • demonstrācijas transportlīdzekļiem;
 • vēsturiskajiem spēkratiem;
 • sporta transportlīdzekļiem;
 • īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kas ir komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles īpašumā vai turējumā, ja to vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma;
 • transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai savā saimnieciskajā darbībā (jābūt uzstādītam GPS);
 • nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas pieder nodokļa maksātājam, kas apstrādā īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemi (ja tiek ievēroti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkta nosacījumi);
 • laiku, kad transportlīdzeklis atzīts par nozagtu;
 • laiku, kad transportlīdzeklis bijis apķīlāts un nav ticis izmantots ceļu satiksmē;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un reģistrēts ārvalstīs;
 • par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kurš tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu un par kuru fiziskajai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā;
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā.