Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likmes, piemērošanas un administrēšanas kārtība ir noteikta Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”.

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli ir apliekami visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā (veicot ikgadējo tehnisko apskati) ikviena persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas atkarīgas no transportlīdzekļa veida un tā tehniskajiem parametriem, ir noteiktas Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 4.pantā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem (ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendāra gadiem nav maksāts) līdz termiņam, kad transportlīdzeklim jāveic valsts tehniskā apskate.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas atbrīvojumi un atvieglojumi ir noteikti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 6. un 7.pantā.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā VID likumā noteiktajos gadījumos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

Motocikls, tricikls un kvadricikls, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu – maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3): 18 EUR – līdz 500 cm3 ; 36 EUR – no 501 līdz 1000 cm354 EUR –  no 1001 līdz1500 cm372 EUR – virs 1500 cm3

Pārējie motocikli, tricikli un kvadricikli:  36 EUR.

Vieglie automobiļi vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem (kg) un kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2020. gada 31. decembra, maksā, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai: 0 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g; 9 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km; 36 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km; 66 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km; 90 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km; 114 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km; 132 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km; 168 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 225 g uz vienu km; 204 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 226 g līdz 250 g uz vienu km; 258 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 275 g uz vienu km; 318 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 276 g līdz 300 g uz vienu km; 426 EUR automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km; 582 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g līdz 400 g uz vienu km; 756 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 401 g uz vienu km.


Vieglie automobili, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2008. gada 31. decembra, vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kg, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2011. gada 31. decembra, maksā, 1) piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi 2) papildus 1.punktā minētajai nodokļa likmei0 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km; 12 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km; 48 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km; 84 EUR -automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km; 120 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km; 144 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km; 168 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km; 264 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km; 408 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km; 552 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km; 756 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km. 300 EUR – vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm.

Vieglie automobiļi vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kg un kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005. gada 1. janvāra, un par kuriem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilnu masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā:  1) par pilno masu kilogramos (kg): 15 EUR -  līdz 1500 kg; 32 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg; 55 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg; 70 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg; 84 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg; 97 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg;

110 EUR - vairāk par 3500 kg. 2) par motora tilpumu (cm3): 9 EUR - līdz 1500 cm323 EUR - no 1501 cm3 līdz 2000 cm337 EUR - no 2001 cm3 līdz 2500 cm355 EUR - no 2501 cm3 līdz 3000 cm391 EUR - no 3001 cm3 līdz 3500 cm3160 EUR - no 3501 cm3 līdz 4000 cm3228 EUR - no 4001 cm3 līdz 5000 cm3297 EUR - virs 5000 cm33) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW): 9 EUR - līdz 55 kW; 23 EUR - no 56 kW līdz 92 kW; 37 EUR - no 93 kW līdz 129 kW;, 55 EUR - no 130 kW līdz 166 kW; 91 EUR - no 167 kW līdz 203 kW; 160 EUR - no 204 kW līdz 240 kW; 228 EUR - no 241 kW līdz 300 kW; 297 EUR - virs 300 kW.


Pārējie vieglie automobiļi – maksā atbilstoši tā pilnai masai: 38 EUR - līdz 1500 kg; 81 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg; 137 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg; 174 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg; 210 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg; 242 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg; 274 EUR - vairāk par 3500 kg.

Autobusi maksā atbilstoši tā pilnai masai vai pilnai masai un dzinēja izmešu līmenim šādā apmērā: 18 EUR - līdz 1500 kg; 36 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg; 66 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg; 78 EUR-  no 2101 kg līdz 2600 kg; 102 EUR - no 2601 kg līdz 3500 kg; no 3501 kg līdz 12 000 kg: a) 252 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II; b) 180 EUR - EURO III, EURO IV; c) 120 EUR - EURO V; d) 96 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs; virs 12 000 kg: a) 300 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II; b) 210 EUR - EURO III, EURO IV; c) 156 EUR - EURO V; d) 120 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs.

Kravas automobiļi ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg maksā atbilstoši tā dzinēja izmešu līmenim: 432 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II; 300 EUR - EURO III, EURO IV; 192 EUR - EURO V; 144 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs.

Kravas automobiļi ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcēju) maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa: saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 1.pielikumu.

Seglu vilcēji maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa: saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 4.pielikumu.

Divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabes maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums): saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 2.pielikumu

Vienass piekabes un vienass puspiekabes:  60 EUR.

Divasu, trīsasu vai vairāk asu puspiekabes maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo puspiekabi velkošā seglu vilcēja pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums): saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 3.pielikumu.


Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksātāji:

 • persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts;
 • persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētam transportlīdzeklim, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts, Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes;
 • persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kura dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstī reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliek visus transportlīdzekļus, izņemot:

 • traktortehniku;
 • automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus;
 • tramvajus;
 • trolejbusus;
 • bezceļa transportlīdzekļus;
 • sniega motociklus;
 • mopēdus;
 • velosipēdus.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem (ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendāra gadiem nav maksāts) līdz termiņam, kad transportlīdzeklim jāveic valsts tehniskā apskate.

Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, neveic, ja nav samaksāts nodoklis par kārtējo kalendāra gadu un iepriekšējiem kalendāra gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

Transportlīdzekļ ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi un atbrvojumi

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par

 • vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.
 • vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;
 • diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecībai (vai personas, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas) īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli;
 • transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar citu reģistrācijas darbību;
 • operatīvo transportlīdzekli;
 • laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • periodu, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu;
 • laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārvalstīs;
 • transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;
 • vēsturisko spēkratu;
 • sporta transportlīdzekli;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;
 • transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata vai ģeneratora);
 • vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli;
 • transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;
Aprēķinot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, nodokļa maksātājam piemēro šādus atvieglojumus:

 • Iekšlietu ministrijas iestāde par tai piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki par tiem piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • pašvaldības policija par tai piederošu transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli) nodokli maksā 50 procentu apmērā;
 • lauksaimniecības produktu ražotāji par kravas automobili un piekabi vai puspiekabi, kas paredzēta kravas pārvadāšanai, nodokli maksā 25 procentu apmērā (ja tiek ievēroti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta ceturtās daļas nosacījumi).
Daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā.