Jaunpieņemtie tiesību aktu grozījumi

LR MK 2023. gada 14. novembra Noteikumi Nr. 657 "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" - Pieņemts: 14.11.2023. - Stājas spēkā: 01.01.2024.

Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" - Pieņemts: 09.11.2023. - Stājas spēkā: 01.07.2024.

Grozījumi "Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" - Pieņemts: 09.11.2023. - Stājas spēkā: 23.11.2023.

Grozījumi "Pievienotās vērtības nodokļa likumā" - Pieņemts: 09.11.2023. - Stājas spēkā: 01.07.2024.

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" - Pieņemts: 09.11.2023. - Stājas spēkā: 01.07.2024.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" - Pieņemts: 09.11.2023. - Stājas spēkā: 01.07.2024.

LR MK 2023. gada 14. novembra Noteikumi Nr. 646 "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" - Pieņemts: 14.11.2023. - Stājas spēkā: 22.11.2023.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" - Pieņemts: 26.10.2023. - Stājas spēkā: 28.11.2023.

LR MK 2023. gada 10. oktobra Noteikumi Nr. 566 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi" - Pieņemts: 10.10.2023. - Stājas spēkā: 13.10.2023.

Grozījumi "Revīzijas pakalpojumu likumā"- Pieņemts: 14.09.2023. - Stājas spēkā: 11.10.2023.

LR MK 2023. gada 8. augusta Noteikumi Nr. 423 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" - Pieņemts: 08.08.2023. - Stājas spēkā: 11.08.2023.

LR MK 2023. gada 8. augusta Noteikumi Nr. 421 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai" - Pieņemts: 08.08.2023. - Stājas spēkā: 11.08.2023.

LR MK 2023. gada 4. jūlija Noteikumi Nr. 359 "Ģrozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" - Pieņemts: 04.07.2023. - Stājas spēkā: 12.07.2023.

LR MK 2023. gada 27. jūnija Noteikumi Nr. 342 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" - Pieņemts: 27.06.2023. - Stājas spēkā: 04.07.2023.

LR MK 2023. gada 27. jūnija Noteikumi Nr. 329 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" - Pieņemts: 27.06.2023. - Stājas spēkā: 01.01.2024.

Grozījumi "Muitas likumā" - Pieņemts: 15.06.2023. - Stājas spēkā: 12.07.2023.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" - Pieņemts: 15.06.2023. - Stājas spēkā: 12.07.2023.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" - Pieņemts: 15.06.2023. - Stājas spēkā: 23.06.2023.

Grozījumi Likuma "Par nodokļiem un nodevām' - Pieņemts: 08.06.2023. - Stājas spēkā: 40.07.2023.

Grozījumi Likuma "Par valsts pensijām' - Pieņemts: 08.06.2023. - Stājas spēkā: 30.06.2023.

Grozījumi Likuma "Par nodokļiem un nodevām' - Pieņemts: 08.06.2023. - Stājas spēkā: 30.06.2023.

Grozījumi "Dabas resursu nodkļa likumā' - Pieņemts: 01.06.2023. - Stājas spēkā: 09.06.2023. 

Grozījumi Komerclikumā   - Pieņemts: 11.05.2023. - Stājas spēkā: 01.06.2023.

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"   - Pieņemts: 27.04.2023. - Stājas spēkā: 22.05.2023.

Grozījumi "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  - Pieņemts: 27.04.2023. - Stājas spēkā: 01.07.2023.

LR MK 2023. gada 18. aprīļa Noteikumi Nr. 192 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 705 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem" - Pieņemts: 18.04.2023. - Stājas spēkā: 01.06.2023.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" - Pieņemts: 05.04.2023. - Stājas spēkā: 19.04.2023.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" - Pieņemts: 23.03.2023. - Stājas spēkā: 25.03.2023.

LR MK 2023. gada 7. marta Noteikumi Nr. 96 "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" - Pieņemts: 07.03.2023. - Stājas spēkā: 22.03.2023.

LR MK 2023. gada 14. februāra Noteikumi Nr. 69 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" - Pieņemts: 14.02.2023. - Stājas spēkā: 24.02.2023.

LR MK 2023. gada 14. februāra Noteikumi Nr. 60 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" - Pieņemts: 14.02.2023. - Stājas spēkā: 17.02.2023.

LR MK 2023. gada 10. janvāra Noteikumi Nr. 6 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai" - Pieņemts: 10.01.2023. - Stājas spēkā: 17.01.2023.

2022. gada 20 decemra Noteikumi Nr. 794 "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" - Pieņemts: 20.12.2022. - Stājas spēkā: 01.01.2023.

Grozījumi Būvniecības likumā - Pieņemts: 15.12.2022. - Stājas spēkā: 01.01.2023.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"  - Pieņemts: 01.12.2022. - Stājas spēkā: 09.12.2022.

Grozījumi "Darba likumā" - Pieņemts: 27.10.2022. - Stājas spēkā: 25.11.2022.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" - Pieņemts: 20.10.2022. - Stājas spēkā: 14.11.2022.

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" - Pieņemts: 13.10.2022. - Stājas spēkā: 13.02.2023.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.