Prezentācijas

Pārskata par nekustamā īpašuma izmantošanu (PVN 7) aizpildīšana - VID - 2024. gads

Ieguldījumu konts un nodokļi - VID - 2024. gads

Valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācijas iesniegšana - VID - 2024. gads

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms - VID - 2024. gads

Tiesību pārvaldība Elektroniskās deklarēšanas sistēmā - VID - 2024. gads

Nodokļu maksātāju reitings - VID - 2024. gads

Grozījumi IIN MUN VSAOI - VID - 2024. gads

Grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā 2024. gadā - VID - 2024. gads

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (2024) - VID - 2024. gads

Attaisnojuma dokumentu un e-dokumentu aprite - VID - 2023. gads

Aktualitātes reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sagatavošanā - VID - 2023. gads

Tranzīta kontroles sistēma - VID - 2023. gads

Kā paziņot VID par cilvēkam izmaksāto ienākumu - VID - 2023. gads

Automatizētā importa sistēma - VID - 2023. gads

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem - VID - 2023. gads

BREXIT ietekme uz preču muitošanu - VID - 2020. gads

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saimnieciskās darbības veicējam - VID - 2020. gads

Priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības saimnieciskās darbības veicējiem - VID - 2020. gads

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana - VID - 2020. gads

PVN piemērošanas aktualitātes un izmaiņas 2020.gadā - VID - 2020. gads

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām aizpildīšana - VID - 2020. gads

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana - VID - 2019. gads

Zemas pievienotās vērtības pakalpojumi - VID - 2019. gads

PVN piemērošana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem - VID - 2019. gads

Aktuālie jautājumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā - VID - 2019. gads

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija - VID - 2018. gads

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā un MK noteikumos Nr.17  - VID - 2018. gads

Grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā  - VID - 2018. gads