Izložu un azartspēļu nodoklis

Izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrības, kas Azartspēļu un izložu likuma un likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ir saņēmušas speciālu atļauju (licenci) izložu organizēšanai vai nepieciešamās licences attiecīgo azartspēļu organizēšanai.

Ar izložu nodokli apliekami:

 • ieņēmumi no valsts mēroga izložu un momentloteriju biļešu realizācijas;

 • ieņēmumi no vietējā mēroga izložu un momentloteriju biļešu realizācijas;

 • ieņēmumi no vietējā mēroga vienreizēja rakstura izložu biļešu realizācijas.

Ar azartspēļu nodokli apliekami objekti:

 • azartspēļu automāti – katra automāta, katra spēles vieta;
 • rulete (cilindriskai spēlei) – katrs ruletes rotējošajai iekārtai pievienotais spēļu galds;
 • kāršu un kauliņu spēle – katrs galds;
 • bingo spēle – spēles organizēšanas ieņēmumi;
 • veiksmes spēle pa tālruni – spēles organizēšanas ieņēmumi;
 • totalizatori un derības – spēles organizēšanas ieņēmumi;
 • azartspēles, ko organizē, izmantojot telekomunikācijas, – spēles organizēšanas ieņēmumi.
Nodokļa likmes
 • Izložu nodokļa likmes izlozēm un momentloterijām ir 10 procenti no biļešu realizācijas ieņēmumiem. Azartspēļu nodokļa likmes ir atšķirīgas – tās noteiktas atkarībā no azartspēles veida.

Nodokļa samaksas termiņš

 izložu un azartspēļu nodokli aprēķina un maksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 15.datumam (ieskaitot).

Azartspēļu nodokli ieskaita 95 procentu apmērā valsts pamatbudžetā un 5 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Izņemot, ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas,- azartspēļu nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā.

Izložu nodokli maksā:

 • par valsts mēroga izlozēm – valsts pamatbudžetā;
 • par vietējā mēroga izlozēm – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli par pārskata mēnesi.

Izložu un azartspēļu nodokli maksā par pārskata mēnesi līdz nākamā mēneša 23. datumam, iemaksājot vienotajā nodokļu kontā

Azartspēļu nodoklis par bingo maksājams katru mēnesi atbilstoši bingo organizēšanas ieņēmumiem.

Izložu un azartspēļu nodevas ieņēmumi 100 procentu apmērā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā. Izložu nodokļa ieņēmumus par valsts mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas, 100 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu un azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas) Valsts ieņēmumu dienests sadala pa pašvaldību budžetiem un attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienests divu darba dienu laikā pēc izložu un azartspēļu nodokļa samaksas termiņa – attiecīgā mēneša 23.datuma –  sadala un attiecina nodokļa ieņēmumus šādi:

1) izložu nodokļa ieņēmumus par vietēja mēroga izložu (arī momentloteriju) organizēšanu 100 procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta izloze (arī momentloterija);

2) azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas) piecu procentu apmērā ieskaita tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tika organizēta azartspēle, bet 95 procentu apmērā attiecina uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārskatu iesniegšana

Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc pārskata mēneša beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, par pārskata mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam:

 1. Pārskatu par aprēķināto azartspēļu nodokli - 1.pielikums Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”;
 2. Pārskatu par aprēķināto izložu nodokli – 2.pielikums Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”.
Deklarāciju iesniegšana

Izložu un azartspēļu organizētāji 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatus par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli pārskata ceturksnī.

 1. Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli (MK 06.01.2015. not. Nr.3 1.pielikums ). Iesniedzams  15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām, Nodokli jāsamaksā  15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.
 2. Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām
  (MK 06.01.2015. not. Nr.3 2.pielikums). iesniedzams  15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām.  Nodokli jāsamaksā 15 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.

Interaktīvo azartspēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un interaktīvo izložu organizētājs (turpmāk arī – licences saņēmējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu un paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par darījumiem, kas pārskata ceturksnī veikti savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā:

 1. Licences saņēmējs par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni iesniedz 1. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par iemaksāto interaktīvo azartspēļu likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu 20____. gada ___ ceturksnī”
 2. Licences saņēmējs  par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu par pārskata ceturksni 2. pielikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 337 “Paziņojums par interaktīvo izložu biļešu realizācijas ieņēmumiem un izmaksāto laimestu kopsummu 20__. gada ___ ceturksnī”.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.